Hoppa till sidans innehåll

Funktionärsinstruktioner


Funktionärsuppgifter Lokal/Regional tävling

Att vara funktionär – kort beskrivning per uppgift

Observera att dessa funktionärsinstruktioner gäller för Lokal/Regional tävling!

Domare, över domare och banbyggare
Dessa funktionärer bokas alltid av Tävlingskommittén. 

Tävlingsledare
Ska alltid finnas på plats, och är ytterst ansvarig för att tävlingen genomförs på ett proffessionellt sätt, både vad det gäller bemötande av alla som vistas på tävlingsplatsen, säkerhet och att alla frågor och eventuella problem blir lösta.
Tävlingsledaren har ansvar före, under och efter tävlingen.
Tävlingsledaren utses alltid av Tävlingskommittén. 

Funktionärsansvarig
Detta är nog den viktigaste posten av alla, finns det inga funktionärer, så blir det ingen tävling. Funktionärsansvarig utses av Tävlingskommittén.
Funktionärsansvarig ser till att intresseanmälan för att vara funktionär anslås på ridskolan, hemsidan och numera även på Facebook.
Ett funktionärsmöte hålls i god tid före varje tävling, där det olika funktionerna gås igenom, och funktionärslistor upprättas. Ser även till att allt flyter på före, under och efter tävling, och att alla funktionärer har det bra, att de får mat i magen och att de får raster och hinner både vila lite och titta på tävlingen. 

Sekretariat
Propositioner, anmälningar, ryttarmeddelande och startlistor finns det en sekretariatsansvarig i Tävlingskommittén som ordnar. 
På tävlingsdagen sköter sekretariatet allt som har med starter, resultat och ändringar att göra.
Sekretariatet anslår banskisser, startlistor och resultat.
I sekretariatet sitter det ofta två personer och utöver dessa två, behövs det löpare, som ser till att resultat och protokoll kommer från domartornet till sekretariatet.
Protokoll för både dressyr och hoppning finns i Equipe som skrivs ut i god tid före varje klass start.
Löparen bör hämta protokollen mellan ekipagen för att inte störa pågående ritt.
Startanmälan sker numera via Tävlingsdatabasen och kontroll av veterinärintyg görs på parkeringen innan urlastning.

Parkeringsansvarig
Två parkeringar finns tillgängliga, den stora grusade parkeringen nedanför stallet, samt bakom röda ladan. Parkeringen bakom röda ladan är främst till för lastbilar.
Parkeringsansvarig ska se till att transporterna ställs så att ytan kan nyttjas maximalt, det måste finnas plats att köra in och ut på parkeringen.
Parkeringsansvarig ska ha en startlista för att kunna planera parkeringen. 
Det ska finnas skottkärra och grep för att ryttaren ska hålla rent efter sig.
Kunna visa var vatten och toaletter finns.

Vaccinationskontroll
På parkeringen ska det finnas en vaccinationskontrollör som är väl insatt.
Grundvaccination innebär: Två vaccinationer (A+B) med en intervall på 21-92 dagar, därefter är hästen/ponnyn startberättigad. Därefter sk hästen/ponnyn revaccineras inom 365 dagar för att fortsättningsvis vara startberättigad.
För att få starta, ska det ha gått minst 7 dagar sedan senaste vaccination.
Korrekt och giltigt vaccinationsintyg, helst hästpass, eller vidimerad kopia ska medföras, och uppvisas före urlastning.

Domartorn
I domartornet sitter, förutom domare, en speaker som presenterar ekipagen samt resultat. Läser sponsortext och övrig information till deltagare och publik.
Domarsekreterare (dressyr) som skriver det domaren säger, poäng, kommentarer etc. Poäng och procent räknas ut i sekretariatet.
Protokollförare (hoppning) som lägger in antal hinderfel och tider.
Tidtagare som sköter eventuell elektronisk tidtagning samt två manuella tidtagare.
Om det inte finns elektronisk tidtagare ska det finnas fyra manuella tidtagare. 

Framridning/Framhoppning 
På framridningsbanan är säkerheten det viktigaste. Denna funktionär har kontroll över att ingen olycka händer, att ingen ryttare uppträder olämpligt mot sin häst/ponny (hårda bestraffningar) eller mot annan medtävlande.
Man ska också hålla reda på vilket ekipage som är inne på tävlingsbanan hela tide och se till att nästa ekipage hela tiden är beredd att gå till tävlingsbanan. Ett ekipage ska alltid befinna sig i Collecting ring (en liten avgränsande plats vid tävlingsbanan). 
Om framhoppning sker på annan plats bana, finns en bestämmelse för max antal ekipage på framhoppningen. Det beslutas inför varje tävling. Funktionär ska hålla reda på vem som står på tur att hoppa fram och se till att rätt ekipage är på plats. Se även till att rätt ekipage befinner sig i Collecting ring.
På framhoppningen bör det vara tre funktionärer, en ansvarig samt två som höjer hinder, bygger upp hinder som rivs mm. 

Banpersonal
Banchef har det övergripande ansvaret för att allt fungerar på banan tillsammans med banbyggare.
Det ska finnas tillräckligt med banpersonal så att hinder återställs efter rivningar och att hinder byggs om/höjs eller sänks till omhoppning och/eller ny klass.
Banpersonalen ska också kratta framför och bakom hinder och i svängar vid behov.
Se till att placera dig där du inte är i vägen och håll hela tiden blicken på hästen så du inte kommer i vägen.
Flaggare
Vid hopptävling ska flagger stå vid startlinje och mållinje och flagga när ekipaget passerar respektive linje. Man väljer alltid att flagga på samma ställe på alla ekipage, för att det ska bli så rättvist som möjligt.
När speakern ger ekipaget startsignal - höj startflaggan. När ekipaget går mot sista hindret - höj målflaggan. Flagga snabbt och bestämt.
Flaggern måste stå så att den syns ordentligt från domartornet och tidtagare.
En flagger får aldrig bytas ut under pågående klass. 

In- och utsläppsfunktionär
Denna funktionär ska se till att på ett betryggande och säkert sätt släppa in ekipage på banan och släppa ut det ekipage som är klar. Lämpligt är att alltid släppa in ekipage först och sedan ta ut det ekipage som är klart.
Denna funktionär ska ha en startlista till hands, för att hålla reda på vilket ekipage som är på banan och vilket ekipage som ska in därefter. 

Servering/Café
Serveringsansvarig är utsedd av styrelsen/tävlingskommittén, och har ansvar för allt som rör serveringen. 

Säkerhetsansvarig
Har ansvar för att tävlingen genomförs på ett säkert sätt, både vad det gäller deltagare och publik. Avspärrningar ska sättas upp och de ska följas av de som vistas på tävlingsplatsen. Se till att det finns säkra utrymingsvägar. 

Sjukvårdsansvarig
Ska alltid finnas på plats, samt att ambulans och räddningstjänst är informerad om tävlingen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 27 APR 2015 11:47 Skribent: Eva Wirén

Postadress:
Mälaröarnas RK - Ridsport
c/o Ekerö Ridskola, Ekebyhov
17834 Ekerö

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info